Chính sách bảo mật thông tin

Tất cả các thông tin của quý khách hàng đều được Tiến Huệ bảo mật chặt chẽ. Dưới đây là các thông tin về các cam kết mà chúng tôi thực hiện quy trình bảo mật, quý khách hàng vui lòng tham khảo để nắm rõ các thông tin cần thiết.

Mục đích thu thập thông tin

Các thông tin quý khách hàng sử dụng trên nền tảng website: tienhue.vn được thu thập để hỗ trợ cho quy trình tư vấn sản phẩm, dịch vụ và thực hiện giao dịch nếu có phát sinh cũng như các tình huống bất ngờ cần xử lý.

Phạm vi sử dụng thông tin

Tiến Huệ sử dụng các thông tin mà quý khách hàng cung cấp để phục vụ:

  • Liên hệ và hỗ trợ các thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng
  • Giải đáp tất cả các thắc mắc, câu hỏi và gửi các cập nhật mới nhất đến khách hàng
  • Phòng ngừa các trường hợp thông tin người dùng bị lợi dụng, giả mạo
  • Giải quyết các khiếu nại, trao đổi trong quá trình tư vấn, giao dịch
  • Trường hợp yêu cầu kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Các hình thức thông tin được thu thập

Bình luận

Khách hàng truy cập và để lại bình luận trên website tienhue.vn. Chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong mục bình luận (email, tên và web trong trình duyệt) địa chỉ IP để thực hiện xác nhận định danh người dùng. Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ email của quý khách (được gọi là hash) có thể cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xác nhận email có xác thực hay không. Sau khi kiểm tra chính xác, bình luận của bạn sẽ được hiển thị công khai trên website tienhue.vn.

Hình ảnh (media)

Nếu quý khách hàng tải hình ảnh lên website, bạn cần tránh sử dụng hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Đồng thời, khi truy cập vào website, bạn có thể tải hình ảnh trực tiếp từ trang web.

Cookies

Cookies có nhiệm vụ lưu trữ các thông tin bạn nhập vào website như tên, email…để bạn không cần phải đăng nhập nhiều lần khi viết bình luận. Mục đích của Cookie là ghi nhớ và tiết kiệm thời gian truy cập của khách hàng ở những lần sau.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên website tienhue.vn có thể bao gồm các nội dung nhúng từ các website khác để bổ sung thông tin như video, hình ảnh, bài viết tham khảo… Các website bổ sung này có thể thu thập dữ liệu về bạn để theo dõi sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập ở website đó.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin là không giới hạn và điều này phụ thuộc vào sự tồn tại của website cùng công ty.

Đơn vị, tổ chức, cá nhân có quyền tiếp cận thông tin

Quý khách hàng đồng ý rằng, thông tin cá nhân sẽ được tiếp cận bởi các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền:

  • Ban quản trị công ty
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website tienhue.vn
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu

Quyền của khách hàng với dữ liệu cá nhân

Nếu quý khách hàng có tài khoản hoặc để lại bình luận trên website, bạn có quyền yêu cầu nhận file xuất dữ liệu cá nhân mà website lưu giữ về bạn.

Nếu quý khách hàng muốn xóa dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ chúng tôi để hỗ trợ. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý và bảo mật.

Thông tin cá nhân được gửi đến đâu

Các bình luận và thông tin mà quý khách hàng đăng tải (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Liên hệ khi cần hỗ trợ

Tiến Huệ luôn mong đợi các ý kiến đóng góp từ quý khách hàng về “Chính sách bảo mật” để cải thiện thông tin tốt nhất cho người dùng. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ địa chỉ email: tienhueco@gmail.com.