Hình thức thanh toán

Khi giao dịch về sản phẩm, dịch vụ được thực thi, Tiến Huệ mang đến hai phương thức thanh toán sau:

  • Bảo lãnh thanh toán hợp đồng bằng chứng thư bảo lãnh
  • Thanh toán trước khi nhận hàng

Thông tin chuyển khoản:

  • 0501000437888 – Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Sài Gòn, TP. HCM
  • 222777999888 – Ngân hàng ACB Hồ Chí Minh, TP. HCM

Sau khi quý khách hàng thực hiện thanh toán và chúng tôi đã nhận được chuyển khoản, hàng hóa sẽ được giao đến theo thời gian và địa điểm đã thống nhất theo chính sách giao hàng.