Giao hàng và vận chuyển

Vì đặc thù về kích thước sản phẩm nên phương tiện vận chuyển hàng hóa sẽ là xe tải dài từ 7m trở lên. Các thông tin về giao hàng và vận chuyển sẽ được Tiến Huệ trao đổi và thống nhất với khách hàng trước khi thực hiện:

  • Địa điểm nhận hàng/địa điểm thi công
  • Thời gian giao nhận và các trường hợp chậm trễ nếu có
  • Số lượng sản phẩm và kích thước đã chọn
  • Người nhận hàng (tên, số điện thoại, thông tin liên quan tới khách hàng nếu cần thiết)

Trong trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm và người nhận hàng, quý khách vui lòng liên hệ Tiến Huệ trước thời gian giao nhận đã thỏa thuận từ 1 – 2 ngày để sắp xếp nhân lực và thông tin.